logo

Din nettleser er utdatert, du kan åpne nettsiden vår i Microsoft Edge ved å klikke på linken: seresbil.no

Nettstedet spør om du godtar informasjonskapsler for ytelsesformål, sosiale medier og annonsering. Informasjonskapsler for sosiale medier og annonsering fra tredjeparter brukes for å tilby deg funksjoner på sosiale medier og tilpassede annonser. Dersom du ønsker mer informasjon eller vil endre innstillingene dine, kan du trykke knappen ”Mer informasjon” eller gå til ”Innstillinger for informasjonskapsler” nederst på nettsiden. Mer informasjon om informasjonskapsler og behandling av dine personopplysninger, finner du under vår privacy policy. Godtar du disse informasjonskapslene og den involverte behandlingen av dine personopplysninger?

Åpenhetsloven

Fra og med 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder.

En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Kjernen av loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør Pongo AS.

Pongo AS er et mellomstort Norsk bilimportselskap med lang historie helt tilbake til 1940. Selskapet er i dag eid av Gill Gruppen AS med 51% og Sojitz Corporation (Japan) med 49 %.

Pongo AS har totalt 10 datterselskap og 55 ansatte. Konsernet omsatte i 2022 for 1,8 MMNOK

Datterselskapene Norwegian Mobility Group AS Subaru Norge AS er i henhold til de størrelseskriterier som er angitt i åpenhetsloven pliktig til å foreta aksomhetsvurderinger. Selskapene i Pongo-konsernet omfattes av gruppens grunnleggende prinsipper for forretningsetikk. Her gis retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter som omfatter vårt arbeid i egen organisasjon og hos våre leverandører.

Retningslinjene er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften.

Hvorledes skal vi arbeide med aktsomhetsvurderinger

I dokumentet Compliance og samfunnsansvar er det beskrevet hvorledes Gruppens selskap skal jobbe. Her beskriver vi hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak både i egne virksomheter og i leverandørkjeden. Videre beskriver vi hvorledes vi forventer selskapet skal opptre for å kunne iverksette policyen på en god måte. Selskapet skal hvert år analysere risikoen for avvik fra policyen. I tillegg skal det sikres at arbeidet for å ivareta menneskerettigheter fortsetter.

Norwegian Mobility Group AS har 25 direkteleverandører og mange underleverandører. Subaru Norge AS har 18 direkteleverandører og mange underleverandører. Vi vil be om at alle direkteleverandører godkjenner den del av Code of Conduct som beskriver våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og andre tema innenfor bærekraft. Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi vil overvåke leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og evt. tredjepartsrevisjoner.

Våre ti krav til forhold i leverandørkjeden knytter seg til følgene områder:

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedriften skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

Arbeid

Prinsipp 3: Bedriften skal holde organisasjonsfrihet i hevd og sikre at arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og

Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid,

Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Bedriften skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og

Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og bruk av anerkjent miljøteknologi.

Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedriften skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert

utpressing og bestikkelser.

Mer informasjon om vårt arbeid kan finnes i flg. dokumenter

  • Etiske retningslinjer
  • Code of Conduct

Spørsmål om hvorledes vi arbeider med Åpenhetsloven kan sendes til

Aapenhetsloven@gillgruppen.no

Etiske retningslinjer

Code of Conduct