Skarven + Birken = Sant

Subaru Norge AS er stolt generalsponsor av Skarverennet og det er en glede og en sann fornøyelse for oss å kunne delta hvert eneste år.

Med vår sportslige og tøffe image, har det vært naturlig for oss å sponse idrettsarrangementer i utfordrende natur. Vi har sponset Skarverennet i en årrekke og i de senere år også Birken både sommer (løp og sykling) som vinter.

Subaru er blitt en selvfølgelig del av begge disse store og profilerte begivenhetene.Vi tillater oss å være litt stolt av det.

Les mer om Skarverennet her

Les mer om Birken her

Ung Norge og Gill Gruppen

UngNorge er en organisasjon som har tatt medansvar for de nærmere 60 000 som har tilknytning til barnevernet og de rundt 100 000 som lever under fattigdomsgrensen.UngNorge ønsker å gi disse en bedre hverdag. Barn og unge inviteres f.eks. på båtturer og andre sosiale arrangementer. Mange tilbys også arbeidstrening.

For å lette organisasjonens arbeid, har Gill Gruppen stilt biler til disposisjon. Og ansatte har arbeidet som frivillige på tilstelninger av forskjellig slag.Vi har dyp respekt for det arbeid som UngNorge utretter, og føler glede av å kunne bidra til det verdifulle arbeidet som utføres.

Les mer om UngNorge her